[root@niebelski.pl]# cat kontakt.txt

[2017-09-24 01:36:29.494765] ########## Jak mnie znaleźć: ##########
[2017-09-24 01:36:29.494911]
[2017-09-24 01:36:29.494925] Profil na Facebooku
[2017-09-24 01:36:29.494934]
[2017-09-24 01:36:29.494942] Profil na LinkedIn
[2017-09-24 01:36:29.494951]
[2017-09-24 01:36:29.494960] Profil na Google+
[2017-09-24 01:36:29.494967]
[2017-09-24 01:36:29.494976] Profil na Couch Surfing
[2017-09-24 01:36:29.494985]
[2017-09-24 01:36:29.494992] Profil na Hospitality Club
[2017-09-24 01:36:29.495002]
[2017-09-24 01:36:29.495009] Profil na YouTube
[2017-09-24 01:36:29.495018]
[2017-09-24 01:36:29.495026]
[2017-09-24 01:36:29.495357]
[2017-09-24 01:36:29.495376]
[2017-09-24 01:36:29.495384]
[2017-09-24 01:36:29.495393]
[2017-09-24 01:36:29.495402]
[2017-09-24 01:36:29.495409]
[2017-09-24 01:36:29.495419]
[2017-09-24 01:36:29.495426]
[2017-09-24 01:36:29.495434]
[2017-09-24 01:36:29.495443]
[2017-09-24 01:36:29.495460] Twój adres IP: 54.156.93.60
[2017-09-24 01:36:29.495470] #######################################

[root@niebelski.pl]# _
77777777777777777777777777777777777777777777777 777777777777777777777777777777777777777777777777777 7==============================================?77777 +===+==+==+++++=+++++=========+++++=++=======+====77777 7?==+++++++++++++++==+??+????++?+==+++++++++++++++==+77777 7?=+++++++++++++==?+==============?++=+++++++++++++=+?77777 7?+=++++?++++++==+?=======++++=======+=+=++++++++++++=+77777 ??=+?????????==+?=++++?==??????++=I+++=====+?++++++++=+?77777 7 ?+=+????????=+==+++I+++???I??I???+?+++++=++=+????????==+I7777 ??==????????=++=++7??+??IIIIII?I???????+++++==+???????+=+?77777 7?+=+I??????++==+???++??IIIIIIIIIII???+????+++==??????I?==+?7777 7??=+?II?????===?????+??I???II?IIIII????+??I?++==+?????I?+=+?77777 ?+=+I7I???I+=+??I??++?IIIIIIIIIIIIIII??+?????+=~=I????II?=+?77777 7?+=?I7IIIII===?????+???IIIIIIIIIIIII???????I??+=~II???I7?+=+?7777 ??=+I77IIIII~=???I??+??IIIIIIIIIIIIIIII????????I+=?7??II7I+=+?7777 ??=+I77III7I=+I?I???+?,...IIIIIII?II....???????I==?7IIII77?=+?77777 ?+=?7 7III7I~+III?????~...III?IIIIII....???????7==?7IIII77?+=?77777 ?+=?7 7III7I~+IIII??+??IIIIIIIIIIII????????????7==+7IIII77I+=?I7777 7?++I 7III7I~+7I?????+?????IIIIIII??????????I??7==+7IIII77I+=+?7777 7?=+I 7III7I~?IIII???+????????=~+???????+??????7==+7IIII7 I+=+?7777 7?=+I 7III7I~?7IIII??++++????~7=,+++++++???+???7==+ IIII7 7?=+?7777 7?=+I 7III7I~?7IIIII??+++++???,++++++++???+II?I7==+7IIII777?=+?7777 77?=+I 7III7I~?7IIIIII+++++??????????++???IIIIII7==+7IIII7 7?=+?7777 77?=+I 7III7I~?7IIIIIIII=+++????????++??IIIIIIII7==+ IIII7 7+=+?7777 7?=+I 7III7I~?7IIIIIIII?II?+?+?????=III?I?II?II7==+ I?II7 7+=+?7777 77?=+I 7III7I~?7IIII?IIIII???=~::~~??IIIIIII?III7==+7IIII7 7+=+?7777 7?=+I 7III7I~?7I?III??I?=++++::+,+++++???????II7==+ IIII7 7+=+?7777 7?=+I 7III7I~?7I?I????====++?+~:,?++++++=?I????7==+ IIII7 7+=+?7777 7?=+I 7III7I~?7I????+++==+++???I??++++++???????7==+7IIII777+=+?7777 7?=+I 7III7I~?7????++++=++++++,=,++==++++??????7==+7I?II7 7+=+?7777 77?=+I 7III7I~?7????++++++++???,.=++++++++???I??7==+7IIII7 7?=+?7777 7?=+I IIII7I~+7??+?++++??????III???????++??????7==+7I??I777?=+?7777 7?=+I 7I??77~+7?+???++?????I?IIIIII?????+????I?7==+7???I77I+=+?7777 ?+=?7 7???77~+7?+???+??...II?II?I?I?=..:+?????+I==+7???I77I+=?I7777 ?+=?7 7???7I~+I+???++?....+I????I?I?....?+????+I==?7???I77?==?7777 ?+=+777???I7~=I++??++??..~??????????I..??+????+?==?7???I77?=+?7777 ??=+I77????7~~++=???+???II????????????????????+?+=II????7I+=+?7777 ?+=?II??+?I=~=+=???++???III?I??????????++???==+~~I?+++I7I==?I777 ?+=+II?+++?+=====??++??????????????????++?II=====?++++?I?=+?7777 ?+=+?I+++++?~==~~=??++????????????????+??II=~~~~++++++II+=+?7777 ?+=+I++==+=+~==~~~??++??????????????++??7~~~~===++===??==?7777 7?+==?+=+=====~==~~~7??+???I???????????+~~~:~=~=======?+=+?777 ?+=+========~~+=::~~+++???????????+7~~~:+=~~========+==?7777 7+====~~==~~~~~~++:::::~??====+I~::~::~==~~~~~~~~~~~==+?777 ?+==~~~~~~~=~~~~=++~:::::::::::::::==+~~~~~~~~~~~~~==?7777 7+==~~~~~~~~~~~~~~~=+++=~:::::~++++~:~~~~~~:~~~~~~~~+7777 7=~~~~~:~~~~~~~~~~:~::~~=====~::::~~:::~:~~:~::~:~=I777 ~~~~:::::~~:::~::::~:::~::~::::::::::::::::::::~7777 7IIIIIII777777777777777777777777777777777777777